بنتونیت

بنتونیت در واقع نوعی اسمکتیت (smectite) از نوعی خاک رس با مجموعه ای از سیلیکاتهای خطی که درصد مونت موریلونیت (montmorillonite) آن زیاد است. به عبارتی هم جزو دسته سدیم آلومینیوم هیدرو سیلیکات که ساختاری سه لایه ای دارد بوده و اولین بار در سال ۱۸۹۰ بنتونیت در منطقه فورت بنتون آمریکا یافت شد و به این دلیل این نام برای آن انتخاب شد.
مطالب آموزشی طنین آراد:
بنتونیت ، ساختاری سه لایه ای دارد.
دو لایه ۴ وجهی از SiO2 که بین خود یک لایه Al2O3 اکتاهدرال یا هشت وجهی را ساندویچ کرده اند. این ساختار خنثی است.
در صنایع رنگ از بنتونیت برای تهیه بنتون ژل استفاده می گردد چون حالت تیکسوتروپیک دارد.بنتونیت مصرفی در صنایع رنگ ، محصول واکنش بنتونیت معدن ، با نمک آمین نوع چهارم هستند.این ترکیبات کاربرد های بیشماری دارد ولی برای ساخت رنگ و چسب و آستری و درزگیر ها ، باید قبل از واکنش با نمک آمونیوم ، تاحد ممکن خالص سازی شود تا قابل استفاده در این صنایع شود. بنتونیت خالص که هنوز با نمک آمونیوم اصلاح نشده براحتی در آب ، با اعمال نیروی برشی تشکیل ژل پایدار می دهد.

بنتونیت یک ماده از دسته رس‌ها و از کانی‌های متورم شونده تشکیل شده است که عمدتاً مونتموریلونیت و به مقدار کمی بیدلیت هستند. اکثر بنتونیت‌ها بر اثر هوازدگی و دگرسانی خاکسترهای آتشفشانی و اغلب در حضور آب تشکیل می‌شوند و سنگ منشأ آنها اکثراً بازیک است. تجزیه خاکستر آتش فشانی عمدتاً در محیط شور و باتلاقی انجام می‌شود و هر چه از آتش‌فشان دور شویم، ضخامت بنتونیت کاهش می‌یابد. بنتونیت دارای ساختمان آلومینوسیلیکاتی است و در دسته سیلیکات‌های سه لایه قرار می‌گیرد. بنتونیت دارای دو لایه چهار وجهی و یک لایه هشت وجهی می‌باشد. فرمول عمومی بنتونیت به صورت ذیل می‌باشد:

(Na, CaO)(Al, Mg)(Si4O10)3 (OH)6 (nH2O)

bantonite                             bantonite.                             bantonite1